Lista aktualności Lista aktualności

NOWY SPOSÓB ZGŁASZANIA SZKÓD ŁOWIECKICH

Nadleśnictwo Olecko informuje, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 22 marca 2018r. o zmianie ustawy- Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 651), zgłaszanie szkód łowieckich wyrządzonych w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne należy kierować do właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast).