Lista aktualności Lista aktualności

NOWY SPOSÓB ZGŁASZANIA SZKÓD ŁOWIECKICH

Nadleśnictwo Olecko informuje, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 czerwca 2018r. o zmianie ustawy- Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2018r. poz. 1507)
, zgłaszanie szkód łowieckich wyrządzonych w płodach i uprawach rolnych przez zwierzęta łowne należy kierować do dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich.

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 23 sierpnia 2018r. stosuje się przepisy dotychczasowe.