Asset Publisher Asset Publisher

Zasiedli czy nie zasiedli?

Rybołów (Pandion haliaetus) to jeden z najrzadszych gatunków ptaków szponiastych gniazdujących w Polsce.

          Na spadek jego liczebności składa się wiele czynników jednak działania z zakresu ochrony czynnej, w znacznym stopniu przyczyniają się do odbudowy populacji rybołowa w naszym kraju.

W dniu 24.09.2017r. w jednym leśnictw naszego nadleśnictwa zbudowana została platforma dla rybołowa w ramach działań kompensujących utratę siedliska innego gatunku chronionego. Akcję budowy sztucznego gniazda przeprowadzili członkowie Komitetu Ochrony Orłów przy współudziale naszych leśników.

Lokalizacja została wybrana na podstawie obserwowanej obecności rybołowa w tym miejscu w latach ubiegłych. Gniazdo, które zbudował sobie rybołów uległo zniszczeniu, a ptaki nie podjęły się budowy  nowego.

            Konstrukcja platformy została wykonana z dębowych listew przytwierdzonych do pnia drzewa, wyścielonych darnią oraz wieńcem ze świeżych gałęzi, tak aby wyglądała niemal jak zbudowane przez ptaka gniazdo.

            W miejscu starego gniazda zbudowaliśmy więc platformę, która miejmy nadzieję zachęci te piękne ptaki do powrotu do nas i osiedlenia się na stałe.