HCVF HCVF

Konsultacje zadań gospodarczych planowanych do wykonania w lasach HCVF w roku 2018

Konsultacje dotyczące zadań gospodarczych planowanych do wykonania w 2018 roku
w Nadleśnictwie Olecko.

Nadleśnictwo Olecko informuje, że przystąpiło do konsultacji zabiegów gospodarczych planowanych w lasach o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF). Poniżej przedstawiamy zestawienie zabiegów planowanych do wykonania w roku 2018.

Uwagi można zgłaszać do biura nadleśnictwa w terminie do 04.01.2018r.

Wszelkie pytania proszę kierować telefonicznie (87 523-42-61) do Anny Garackiewicz w godzinach 700-1500 od poniedziałku do piątku lub na adres olecko@bialystok.lasy.gov.pl

Kategoria ochronności HCVF

Wyjaśnienie kodu

Wykonywany zabieg

Pow. MAN

Pow. zreduk. w danym roku

HCVF 1.2*

Ostoje zagrożonych gatunków

IIIA

4,25

1,97

IIIB

4,92

2,48

TPP

5,15

-

TWP

2,80

-

HCVF 4.1

Lasy wodochronne

CP-P

21,48

-

IB

11,62

-

IIIA

30,85

13,01

IIIB

37,94

11,44

IV D

30,62

9,59

V

3,50

-

TPP

163,44

-

TWP

48,30

-

CSS

14,39

-

HCVF 4.2

Lasy glebochronne

CP-P

2,47

-

TPP

24,09

-

TWP

3,21

-

 

* nie obejmuje powierzchni stref ochrony całorocznych i okresowych wymagających decyzji RDOŚ.

Objaśnienia użytych kodów:

  • IIIA – odnowienie lasu rębnią złożoną,
  • IB – odnowienie lasu rębnią zupełną,
  • IIIB – odnowienie lasu rębnią złożoną,
  • IV D - odnowienie lasu rebnia złożoną,
  • V - odnowienie lasu rębnią złożoną,
  • TPP – zabieg pielęgnacyjny, trzebież późna pozytywna,
  • TWP – zabieg pielęgnacyjny, trzebież wczesna pozytywna,
  • CP-P – zabieg pielęgnacyjny, czyszczenie późne,
  • CSS - zabieg pielegnacyjny, cięcia sanitarno-selekcyjne.