Wydawca treści Wydawca treści

Konsultacje zadań gospodarczych planowanych do wykonania w lasach HCVF w roku 2019

Konsultacje dotyczące zadań gospodarczych planowanych do wykonania w 2019 roku
w Nadleśnictwie Olecko.

Nadleśnictwo Olecko informuje, że przystąpiło do konsultacji zabiegów gospodarczych planowanych w lasach o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF). Poniżej przedstawiamy zestawienie zabiegów planowanych do wykonania w roku 2019.

Uwagi można zgłaszać do biura nadleśnictwa w terminie do 11.01.2019r.

Wszelkie pytania proszę kierować telefonicznie (87 523-42-61) do Anny Garackiewicz w godzinach 700-1500 od poniedziałku do piątku lub na adres olecko@bialystok.lasy.gov.pl

 

Kategoria ochronności HCVF

Wyjaśnienie kodu

Wykonywany zabieg

Powierzchnia

manipulacyjna

[ha]

HCVF 1.2

Ostoje zagrożonych gatunków

CP-P

1,18

TWP

9,39

TPP

14,59

I B

3,08

III B

7,75

IV D

0,41

Razem

36,40

HCVF 4.1

Lasy wodochronne

CP-P

22,86

TWP

37,16

TPP

138,73

I B

16,69

III A

9,79

III B

28,54

IV D

14,49

V

3,65

Razem:

272,36

HCVF 4.2

Lasy glebochronne

CP-P

2,32

TWP

2,37

TPP

30,86

III A

2,15

III B

2,83

Razem:

40,53

 
 

Objaśnienia użytych kodów:

  • IIIA – odnowienie lasu rębnią złożoną,
  • IB – odnowienie lasu rębnią zupełną,
  • IIIB – odnowienie lasu rębnią złożoną,
  • IV D - odnowienie lasu rebnia złożoną,
  • V - odnowienie lasu rębnią złożoną,
  • TPP – zabieg pielęgnacyjny, trzebież późna pozytywna,
  • TWP – zabieg pielęgnacyjny, trzebież wczesna pozytywna,
  • CP-P – zabieg pielęgnacyjny, czyszczenie późne.