Wydawca treści Wydawca treści

Leśne kwiaty

Tegoroczny lipiec w północno-wschodniej Polsce jest dość deszczowy, a temperatury rzadko przekraczają 22 stopnie Celsjusza...

Tegoroczny lipiec w północno-wschodniej Polsce jest dość deszczowy, a temperatury rzadko przekraczają 22 stopnie Celsjusza, co nie sprzyja plażowiczom i kąpielom w jeziorze. Zamiast narzekać, warto wybrać się na wędrówkę, nie tylko po to by się zrelaksować. Obecne lato to bardzo dobry czas na spacery po lesie. To właśnie tam można podziwiać kwitnące rośliny zielne, które są ciekawostką dla niejednego obserwatora przyrody. Kilka wyjątkowych okazów udało się nam w ostatnich dniach uwiecznić na fotografii.

Storczyk męski,  Orchis mascula

Łąki, zarośla, widne, prześwietlone lasy, zwykle na glebach nawapiennych, umiarkowanie żyznych, świeżych, o odczynie lekko kwaśnym do obojętnego. Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.337 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku. Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — V–narażony na wymarcie

Podkolan zielonawy, Platanthera chlorantha

Lasy liściaste, buczyny, grądy, ciepłe dąbrowy, zarośla, czasem na łąkach, na glebach dość wilgotnych i żyznych, zwykle zasobnych w węglan wapnia. Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.251 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą. Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: NT – bliski zagrożenia. Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Bukwica zwyczajna, Czyściec lekarski,  Stachys officinalis

Bylina, hemikryptofit - czyli taka roślina, której pączki, znajdują się tuż przy powierzchni ziemi. Ta forma życiowa jest przystosowaniem umożliwiającym przetrwanie zimy. Pączki chronione są przed niekorzystnymi warunkami klimatycznymi (susza, mróz) przez ściółkę. Kwitnie od czerwca do września, pojedyncze okazy również w październiku. Rośnie w świetlistych lasach i zaroślach, na miedzach, murawach i łąkach. W górach występuje po regiel dolny. W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych gatunek charakterystyczny dla zespołu All. Molinion caeruleae.

Gnieźnik leśny, Neottia nidus-avis

Bylina, geofit – roślina posiadająca pączki odnawiające, które spędzają niekorzystny dla wegetacji okres roku w organach podziemnych – bulwach, kłączach i cebulach. Rośnie w różnych typach lasów, szczególnie jednak w cienistych buczynach i grądach, na glebie umiarkowanie żyznej i bogatej w sole wapnia. Rośnie również na torfowiskach i wrzosowiskach. Zwykle na jednym stanowisku występuje od kilku do kilkunastu osobników. W górach występuje po regiel dolny. W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych gatunek charakterystyczny dla O. Fagetalia. Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.243 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.


Siedziba Nadlesnictwo Olecko
Nadlesnictwo Olecko
87 52 34 261
87 52 34 467

ul. Kościuszki 32
19-400 Olecko
NIP: 847-000-29-40
Konto bankowe: 90 1020 4724 00003202 0047 5699
NIP:847-000-29-40

 

email do e-faktur: olecko.faktura@bialystok.lasy.gov.pl

Nadleśniczy
Zbigniew Piotr Poniatowski
87 523 42 61
Zastępca Nadleśniczego
Jarosław Kowalewski
87 523-42-61
Główny Księgowy
Maria Jolanta Kowalewska
87 523-42-61
Inżynier Nadzoru
Piotr Paweł Gawrycki
502 535 777 lub 87 523-42-61 wew. 34
Inżynier Nadzoru
Marcin Kwietniak
87 523-42-61 wew. 34 lub 608 631 871
Sekretarz
Tadeusz Szczepanik
516-006-102 lub 87 523-42-61 wew. 33

Dział Gospodarki Leśnej

Piotr Wydra
Starszy specjalista SL ds. pozyskania drewna
Tel.: 87 523-42-61 wew. 37
Anna Garackiewicz
Specjalista SL ds. ochrony lasu
Tel.: 87 523-42-61 wew. 36
Magadalena Domańska
Specjalista SL ds. łowiectwa i p.poż.
Tel.: 87 523-42-61 wew. 47
Justyna Bagieńska
Specjalista SL. ds. hodowli lasu
Tel.: 87 523-42-61 wew. 37
Tomasz Podlecki
Specjalista SL ds. informatyki
Tel.: 87 523-42-61 wew. 47
Paweł Jakubiak
Starszy specjalista SL ds. szkółkarstwa i łowiectwa
Tel.: 516-006-149
Irena Stankiewicz
Specjalista ds. technicznych
Tel.: 87 523-42-61 wew. 37

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Aleksandra Waraksa
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 516-006-170 wew. 36
Edyta Orzechowska
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 87 523-42-61 wew. 33
Dorota Podlecka
Starszy referent ds. administracyjnych
Tel.: 87 523-42-61 wew. 36
Anna Sereda
Referent ds. administracyjnych oraz Starszy Inspektor ds. BHP
Tel.: 87 523-42-61

Dział Finansowo - Księgowy

Halina Łukaszewicz
Specjalista ds. finansowych
Tel.: 87 523-42-61 wew. 42
Anna Wiszniewska
Specjalista ds. finansowych
Tel.: 87 523-42-61 wew. 42
Teresa Retel
Starszy ksiegowy
Tel.: 87 523-42-61 wew. 42
Ewa Galińska
Księgowy
Tel.: 87 523-42-61 wew. 43

Posterunek Straży Leśnej

Piotr Śnieżyński
Starszy strażnik leśny pełniący funkcję Komendanta Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 87 523-42-61 wew. 41 lub 516-006-164
Łukasz Jurewicz
Strażnik Leśny
Tel.: 87 523-42-61 wew. 41 lub 516-006-163

Stanowisko ds. marketingu

Krystyna Kowalewska
Specjalista SL ds. marketingu
Tel.: 87 523-42-61 wew. 37

Stanowisko ds. pracowniczych

Justyna Piotrowska
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 87 523-42-61 wew. 38

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny (PAD)

Ochrona przeciwpożarowa
Dyspozytor PAD
Tel.: 87 523-42-61

Afrykański Pomór Świń - aktualna sytuacja

Przypominamy o konieczności niezwłocznego zgłaszania do właściwego powiatowego lekarza weterynarii, informacji o znalezieniu martwych dzików lub odstrzelonych chorych w celu pobrania próbek do badań laboratoryjnych zarówno w kierunku afrykańskiego pomoru świń, jak i klasycznego pomoru świń.

Czynnik ludzki jest jednym z najbardziej nieprzewidywalnych wektorów szerzenia się choroby. Prosimy wyrzucać resztki jedzenia wyłącznie do zamykanych pojemników na śmieci.

Aktualna sytuacja epizootyczna odnośnie ASF w Polsce.


ZAPRASZAMY NA "WAKACJE Z PUSZCZĄ"

W wakacje, na obszarze nadleśnictw Puszczy Białowieskiej, w każda sobotę oraz w niedzielę 13.08.2017r. organizujemy rajdy piesze z leśnikami.

Rajdy będą się odbywały co tydzień w innym puszczańskim nadleśnictwie, ukazując piękno lasu oraz naszą pracę jaką w nim wykonujemy.  Startujemy o godz. 10.00 w sobotę 08.07.2017 r. w Nadleśnictwie Białowieża, po tygodniu w Nadleśnictwie Hajnówka a następnie w Nadleśnictwie Browsk. I od nowa.

Rajd w Nadleśnictwie Białowieża odbędzie się również w niedzielę 13.08.2017 r.

Rajdy rozpoczynają się zawsze w popularnych turystycznie miejscach w Puszczy Białowieskiej: Nadleśnictwo Białowieża - Ośrodek Edukacji Leśnej "Jagiellońskie", Nadleśnictwo Hajnówka - Uroczysko Krynoczka, Nadleśnictwo Browsk - parking LP przy herbarium.

Co godzinę wszystkich chętnych po duktach Puszczy Białowieskiej przeprowadzi leśnik-przewodnik. Ostatnie wejście rozpoczyna się o godzinie 13.00.

Zapraszamy wszystkich, niezależnie od wieku. Oczywiście wstęp wolny.

Przyjedź do Puszczy Białowieskiej i chodź z nami.Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie. Przed sporządzeniem planu urządzenia lasu leśnicy dokładnie inwentaryzują zasoby leśne i oceniają stan lasu.

Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki.

Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

Czasami plan urządzenia lasu może być opracowywany na okres krótszy niż 10 lat.

Dzieje się tak w uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy wystąpią duże szkody lub klęski żywiołowe. Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:

• opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,

• analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,

• program ochrony przyrody,

• określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi). Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji.

Nadleśnictwo Olecko posiada Plan Urządzania lasu sporządzony na lata 2017-2026.

 

Instrukcja urządzania lasu

Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwo Olecko


Lasy naszego nadleśnictwa

W zarządzie Nadleśnictwa Olecko znajduje się 20 300,61 ha gruntów, w tym 18 028,69 ha lasów. Zasięg terytorialny nadleśnictwa wynosi 1 200 km2. Tutejsi leśnicy nadzorują 4411,17 ha lasów prywatnych na terenie powiatów oleckiego i gołdapskiego. Lasy Nadleśnictwa Olecko położone są w II Krainie Przyrodniczo -Leśnej Mazursko-Podlaskiej, Dzielnicy I Pojezierza Mazurskiego w Mezoregionie Pojezierza Ełcko - Suwalskiego.

Dominującym typem krajobrazu jest pagórkowaty i falisty z dużą ilością jezior rynnowych. Liczne obniżenia i wywyższenia oraz tereny zabagnione i podmokłe dodatkowo wzbogacają walory przyrodnicze tutejszego obszaru . Urozmaicony i zmienny krajobraz zawdzięczamy ostatniemu zlodowaceniu – północnopolskiemu (bałtyckiemu). Wysokość nad poziomem morza waha się od 100 do 309 m n.p.m.

Najwyższym wzniesieniem jest Szeska Góra której wierzchołek jest na wysokości 309 m n.p.m, leży ona w paśmie wzgórz morenowych nazywanych Wzgórzami Szeskimi lub Garbem Szeskim.

Osią tego terenu jest rynna Rospudy wraz z tworzącymi jeziorami, dominują tu pasma sandrowe. Żyzne gleby w przeważającej większości rdzawe i płowe zawdzięczamy temu, iż wytworzyły się z piaszczystych glin zwałowych. W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajdują się takie jeziora jak : Rospuda, Bitkowskie, Białe, Krzywe, Mieruńskie Wielkie, Garbaś, Oleckie Wielkie, Oleckie Małe, Sumowo, Dobskie, Świętajno, Dudeckie, Dworackie. Przepływają rzeki - Rospuda, Lega, Łaźna Struga (Ełk), Jarka, Wilkaska Struga, Błędzianka. Dopływy wymienionych rzek oraz mniejsze cieki wodne wraz z ogromną ilością jezior, jeziorek i zbiorników wodnych tworzą skomplikowaną i rozbudowana sieć hydrologiczną. Urozmaicony krajobraz i zmienne warunki przyrodnicze (biotop) sprzyjają występowaniu bardzo bogatej fauny i flory (biocenoza) całość tworzy ekosystem. Dla nas leśników najważniejsze są ekosystemy leśne. Z występowaniem żyznych gleb związane jest powstawanie siedlisk lasowych, bardzo bogatych i zróżnicowanych. Z glebami ubogimi, mniej zasobnymi związane są siedliska borowe. Na wszystkich siedliskach borowych dominują drzewostany z panującą sosną. Na siedliskach lasowych zdecydowanie przeważają drzewostany świerkowe i sosnowe, ale poważny udział mają tu też drzewostany z panującym dębem. Szata roślina ekosystemu leśnego to nie tylko drzewa ale także krzewy i rośliny runa. Zarówno w świecie zwierzęcym jak i roślinnym spotkamy tu ciekawe gatunki, często podlegające ochronie.

Jednym z najciekawszych gatunków jest naturalnie występujący cis pospolity.

Miejsce jego wytypowania objęte jest ochrona rezerwatową – Rezerwat „Cisowy Jar". Innymi ciekawymi gatunkami podlegającymi ochronie, a wytupującymi na terenie naszego nadleśnictwa są podkolan biały, pióropusznik strusi, rzepik szczeciniasty, lilia złotogłów, widłaki jałowcowaty, goździsty i wroniec, bagno zwyczajne, żurawina błotna, rosiczka okrągłolistna, orlik pospolity, wawrzynek wilczełyko. Stanowiska występowania tych roślin chroni się u nas czynnie, a więc podczas prowadzenia prac gospodarczych ogranicza się do minimum ryzyko zniszczenia stanowiska lub w ogóle odstępuje się od prowadzenia prac w tym miejscu. Świat zwierzęcy lasów jest równie bogaty, jak roślinny. Ssaki reprezentowane są przez podstawowe gatunki łowne: łosia, jelenia, sarnę, dzika, zająca, lisa, jenota, borsuka, kunę, norkę, tchórza i piżmaka. Zwierzętami chronionymi, których wstępowanie odnotowaliśmy są: wilk, bóbr, wydra, kumak nizinny. Ptaki reprezentowane są przez wiele gatunków rzadkich i zagrożonych. Dla bociana czarnego, orlika krzykliwego i bielika mamy wyznaczone strefy ochrony.


Położenie

Nadleśnictwo Olecko położone jest w północno - wschodnim zakątku Polski, na terenie województw warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego, powiatów oleckiego, gołdapskiego, suwalskiego, ełckiego i giżyckiego. Jest jednym z 31 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Swym zasięgiem obejmuje 13 gmin na powierzchni 1200 km2. Największym i jedynym miastem w granicach zasięgu jest Olecko.  Obszar jest stosunkowo mało zurbanizowany. Zagęszczenie ludności wynosi ok 40osób /km2, wsie są rozproszone. Teren jest bardzo atrakcyjny turystycznie ze względu na swoje walory krajobrazowo-przyrodnicze i klimatyczne. Mimo małego zaludnienie nadleśnictwu nie są obce problemy zaśmiecania terenów leśnych, dzikich wysypisk śmieci, niszczenia tablic i infrastruktury.

Obszar, na którym położone jest Nadleśnictwo Olecko, zgodnie
z „Regionalizacją przyrodniczo-leśną Polski 2010" (Zielony, Kliczkowska 2012) leży w:
Krainie Przyrodniczo-Leśnej II - Mazursko-Podlaskiej

Ogólna powierzchnia nadleśnictwa wynosi: 20 300,51 ha

Graniczymy z nadleśnictwami: Gołdap, Suwałki, Szczebra, Ełk, Borki i Czerwony Dwór

Akcja edukacja

W edukacji leśnej najbardziej intrygujące jest to, że pewnych rzeczy i zjawisk można doświadczać w sposób realny. Nic nie zastąpi poznawania przyrody poprzez bezpośrednie doświadczanie. A jeszcze lepiej, jeśli połączone to jest z zabawą.

Zajęcia prowadzone w Nadleśnictwie Olecko dla dzieci z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „KRASNAL" w Olecku miały właśnie taką formę – zabawa połączona z możliwością obcowania z zwierzętami. Co prawda zwierzęta były wypchane, ale w naturze nie byłoby możliwości dotknięcia ogona bobra czy pazurów borsuka.


Niebezpieczne znalezisko

Leśniczy natknął się na niewybuch pochodzący z czasów II wojny światowej.

        W leśnych ostępach wciąż można odkryć ślady historii. Teren Mazur jest pełen nieodkrytych tajemnic. Leśniczy leśnictwa Wronki, natknął się na pozostały po wojnie niewybuch. To ciekawe, ale bardzo niebezpieczne znalezisko. Okoliczne tereny zostały przeszukane i oczyszczone przez firmę oferującą profesjonalne usługi saperskie.


V edycja biegu - Olecka Trzynastka

Już po raz piąty, miłośnicy sportu biegali ścieżkami wzdłuż linii brzegowej Jeziora Oleckie Wielkie.

Nadleśnictwo Olecko, jak co roku,  wsparło organizację imprezy. Relację zdjęciową oraz wyniki można obejrzeć tutaj:

Relacja z V edycji biegu - Olecka Trzynastka


Organizacja spotkań edukacyjnych

Nadleśnictwo Olecko, w oparciu o Zarządzenie nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 9 maja 2003r w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych organizacją spotkań edukacyjnych na terenie nadleśnictwa o zapoznanie się i zastosowanie warunków zawartych w załączonym dokumencie „Porozumienie”.

Odpowiednio zorganizowana współpraca uwzględniająca wskazane w Porozumieniu kwestie BHP zagwarantuje uczestnikom spotkań, w tym także nauczycielom pełniącym funkcje opiekunów, odpowiednie warunki do nauki, rzetelną informację i przede wszystkim bezpieczeństwo.

Materiały do pobrania


Problem zaśmieconych lasów

Nasze Nadleśnictwo w ramach edukacji młodzieży przeprowadziło akcję sprzątania lasu.

          Powszechnie wiadomo, że las jest miejscem relaksu i wypoczynku dla wielu osób. Jego odgłosy, zapachy i czyste powietrze powodują, że zapominamy o codziennych troskach. Już w starożytności doceniano olejki eteryczne wydzielane przez drzewa. Udowodniono naukowo, że do zdrowotnych właściwości lasów należą: produkcja tlenu, kumulowanie pyłów, metali ciężkich, a także stwierdzono właściwości bakteriobójcze i terapeutyczne. Owoce runa leśnego oraz dziko występujące rośliny są cennym materiałem w ziołolecznictwie. Na temat korzyści płynących z lasu można by pisać bardzo długo. Wydawałoby się, że skoro mamy coś tak cennego powinniśmy o to dbać. Niestety po każdej zimie, kiedy stopnieje śnieg, a roślinność runa jeszcze nie wybuchła swoją zielenią, możemy natknąć się na góry śmieci. Każdy leśniczy, gospodarz swojego terenu dba o to, aby w lesie było czysto.

         Chcemy Wam przypomnieć, ze śmieci wyrzucone w lesie nie ulegają szybkiemu rozkładowi, zalegają tam przez lata. Zdarza się, że torebki foliowe połykane są przez zwierzęta, co prowadzi do ich śmierci. Odłamki szkła lub metalu powodują okaleczenia, a linki oraz sznurki, znoszone przez ptaki do gniazd – plątanie nóg piskląt. Nasze Nadleśnictwo w ramach edukacji młodzieży przeprowadziło akcję sprzątania lasu. W wiosennych porządkach pomagali uczniowie z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku. Mamy nadzieję, że takie akcje zaowocują na przyszłość i uświadomią młodym ludziom, że nie warto zaśmiecać lasu.

Jeśli wybierasz się na spacer i znajdziesz puszkę, plastikową butelkę lub inne śmieci, które możesz zabrać ze sobą, zrób dobry uczynek i wyrzuć je do kosza. Zmieniajmy świat wokół siebie na lepszy.


226 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęła msza św. w intencji Ojczyzny w kościele NMP Królowej Polski w Olecku.

        Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęła msza św. w intencji Ojczyzny w kościele NMP Królowej Polski w Olecku. Następnie, delegacje złożyły kwiaty pod krzyżem misyjnym, pomnikiem papieża Jana Pawła II oraz pod Pomnikiem Wdzięczności.

Ranny myszołów

W trakcie patrolu terenów leśnych nadleśnictwa strażnicy leśni w lesie, w okolicy miejscowości Stożne zauważyli dziwnie zachowującego się ptaka drapieżnego.

Myszołów nie odlatywał, a jedynie na widok zbliżającego się człowieka odskakiwał i wydawał charakterystyczny dźwięk próbując odstraszyć „intruza". Po kilku odskokach zamarł i pozwolił zbliżyć się do siebie i dał się złapać. Ptak wyraźnie nie mógł latać, miał uszkodzone skrzydła. Nie wiemy jaka niemiła przygoda przydarzyła się temu osobnikowi. Strażnicy odwieźli ranne zwierzę do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Mikołajówce gdzie zostanie mu udzielona niezbędna pomoc.  "Mamy nadzieje, że ptak wydobrzeje i wróci na łono natury."


Życzenia wielkanocne (Wersja 1.0)

Miniaturka Dodany przez Magdalena Domańska, 12.04.17 07:38

Wersja 1.0

Ostatnio aktualizowane przez Magdalena Domańska
12.04.17 07:38
Status: Zatwierdzony
Pobierz (707k) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.0 4 Miesiące temu 707k Pobierz

STOP POŻAROM TRAW

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych.

Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym materiałem palnym, co w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety, wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.

"w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło : www.stoppozaromtraw.pl


Sadzenie czas zaczynać !!!

Wiosna to czas wytężonej pracy dla leśnika.

W bardzo krótkim czasie, bo w około miesiąc, trzeba odsadzić las tam gdzie został wycięty w ostatnich latach, a czasami dodatkowo posadzić, tam gdzie go nigdy nie było.

 

"Odnowienie czyli posadzenie lasu tam gdzie już wcześniej rósł."

"Zalesienie-posadzenie lasu tam gdzie nigdy go nie było, dotyczy głównie sadzenia lasu na gruntach rolnych nieprzydatnych dla rolnictwa oraz nieużytkach."

 

 

 

 

 

Na odsadzenie lasu zgodnie z zapisami ustawy o lasach leśnicy i wszyscy inni posiadacze lasu maja 5 lat od wycięcia.  W naszym nadleśnictwie jest to zazwyczaj w roku wycięcia lub rok później z uwagi na bardzo żyzne siedliska i szybkie zachwaszczanie się powierzchni.

Wiosną 2017 roku odnowimy ponad 170 hektarów  i wysadzimy tam blisko 1 milion sadzonek.

Jest to trudne zadanie wymagające dużo wysiłku oraz dobrej współpracy leśników i pracowników zakładu usług leśnych. Mamy nadzieję, że tak jak w ubiegłym roku wszystkie prace wykonamy według założonego planu.


Sprzedaż sadzonek

Nadleśnictwo Olecko prowadzi co roku w okresie wiosny i jesieni sprzedaż sadzonek gatunków drzew leśnych z własnej szkółki.

Adres szkółki:

Nazwa:  Szkółka leśna Nadleśnictwa Olecko       

Godziny otwarcia:  wg ustalenia ze szkółkarzem

Adres:  Leśnictwo Kłosowo   

Współrzędne GPS:  X 684152.03  Y 736692.51  

 

Cennik detaliczny sadzonek Nadleśnictwa Olecko na rok  2017

Lp.

 

Symbol produkcyjny

Cena

Gatunek

zł/tys. szt.

(netto)

Vat 8%

zł/ tys. szt.

(brutto)

1

2

3

4

5

6

1

Brzoza brodawkowata

BRZ 2/0

345

27,60

372,60

2

Grab pospolity

GB 2/0

475

38,0

513,0

3

Śliwa ałycza

ŚL.AŁ 1/0

345

27,60

372,60

4

Jarząb pospolity

JRZ 1/0

365

29,20

394,20

5

Krzewy biocenotyczne

KRZEWY 3/0

745

59,60

804,60

6

Modrzew europejski

MD 1/0

445

35,60

480,60

7

Modrzew europejski

MD 2/0

470

37,60

507,60

8

Sosna zwyczajna

SO 1/0

125

10,0

135,00

9

Sosna zwyczajna

SO 2/0

315

25,20

340,2

10

Świerk pospolity

SW 1/2

910

72,80

982,80

11

Świerk pospolity

SW 2/0

300

24,0

324,00

 

W sprawie zakupu i odbioru sadzonek proszę kontaktować się bezpośrednio ze szkółkarzem:  Paweł Jakubiak, tel. 516-006-149

 


Ostatnie pożegnanie

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28.02.2017 r. w wieku 51 lat zmarł były, wieloletni podleśniczy w Nadleśnictwie Olecko

 

Śp. Zenon Ferenc

Zapamiętamy go jako wspaniałego Leśnika, dobrego Człowieka i Kolegę

 

Niech mu knieja wiecznie szumi

Nadleśniczy i Pracownicy Nadleśnictwa Olecko

 

Msza Święta Żałobna odbędzie się w sobotę 4 marca 2017 r. o godz. 13.00 w Kościele pod wezwaniem
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, ul. Pl. Wolności 18 w Olecku.

Wystawienie Ciała nastąpi w czwartek 2 marca 2017r. o godz. 15.00 w Kaplicy Parafialnej.