Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących

Informujemy, że w celach bezpieczeństwa oraz ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym, na terenie Nadle-śnictwa Olecko prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

- Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary leśne oraz siedziba Nadleśnictwa;

- Administratorem Danych Osobowych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego jest Nadleśnictwo Olecko z siedzibą w Olecku przy ul. Kościuszki 32, tel. 87 52 34 261;

- Dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa;

- Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE RODO.