Kontakt Kontakt

Siedziba Nadlesnictwo Olecko
Nadlesnictwo Olecko
87 52 34 261
87 52 34 467

ul. Kościuszki 32
19-400 Olecko
NIP: 847-000-29-40
Konto bankowe: 90 1020 4724 00003202 0047 5699
NIP:847-000-29-40

 

email do e-faktur: olecko.faktura@bialystok.lasy.gov.pl

 

Tymczasowy adres siedziby Nadleśnictwa Olecko:

ul. Wojska Polskiego 5,

19-400 Olecko

Nadleśniczy
Zbigniew Piotr Poniatowski
87 523 42 61
Zastępca Nadleśniczego
Jarosław Kowalewski
87 523-42-61
Główny Księgowy
Maria Jolanta Kowalewska
87 523-42-61
Inżynier Nadzoru
Piotr Paweł Gawrycki
502 535 777 lub 87 523-42-61 wew. 319
Inżynier Nadzoru
Marcin Kwietniak
87 523-42-61 wew. 319 lub 608 631 871
Sekretarz Nadleśnictwa
Tadeusz Szczepanik
516-006-102 lub 87 523-42-61 wew. 671

Dział Gospodarki Leśnej

Wioleta Kwietniak
Specjalista SL ds. pozyskania drewna
Tel.: 87 523-42-61 wew. 331
Anna Garackiewicz
Starszy Specjalista SL ds. ochrony lasu
Tel.: 87 523-42-61 wew. 332
Magadalena Domańska
Specjalista SL ds. łowiectwa i p.poż.
Tel.: 87 523-42-61 wew. 331
Katarzyna Wielgat
Referent. ds. technicznych
Tel.: 87 523-42-61 wew. 332
Tomasz Podlecki
Specjalista SL ds. informatyki
Tel.: 87 523-42-61 wew. 319
Paweł Jakubiak
Starszy specjalista SL ds. szkółkarstwa i łowiectwa
Tel.: 516-006-149
Justyna Biagieńska
Specjalista SL ds. pozyskania drewna
Tel.: 87 523-42-61 wew. 331

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Magdalena Nietupska
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 87 523-42-61 wew. 672
Edyta Orzechowska
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 87 523-42-61 wew. 672
Dorota Podlecka
Starszy referent ds. administracyjnych
Tel.: 87 523-42-61 wew. 672
Anna Sereda
Referent ds. administracyjnych oraz Starszy Inspektor ds. BHP
Tel.: 87 523-42-61

Dział Finansowo - Księgowy

Joanna Muszyńska
Referent ds.księgowości
Tel.: 87 523-42-61 wew. 612
Ewa Galińska
Specjalista ds. finansowych
Tel.: 87 523-42-61 wew. 612
Renata Marta Wiszniewska
Księgowy
Tel.: 87 523-42-61 wew. 612
Anna Mentel / wz. Dorota Monkiewicz, Referent ds. księgowości
Referent ds. finansowych
Tel.: 87 523-42-61 wew. 612

Posterunek Straży Leśnej

Piotr Śnieżyński
Starszy strażnik leśny pełniący funkcję Komendanta Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 87 523-42-61 wew. 221 lub 516-006-164
Łukasz Jurewicz
Strażnik Leśny
Tel.: 87 523-42-61 wew. 221 lub 516-006-163

Stanowisko ds. marketingu

Krystyna Kowalewska
Specjalista SL ds. marketingu
Tel.: 87 523-42-61 wew. 701

Stanowisko ds. pracowniczych

Justyna Piotrowska
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 87 523-42-61 wew. 131

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny (PAD)

Ochrona przeciwpożarowa
Dyspozytor PAD
Tel.: 87 523-42-61 lub 516-006-143

Inspektor ochrony danych

Sebastian Strzech
Inspektor ochrony danych