Kontakt Kontakt

Siedziba Nadlesnictwo Olecko
Nadlesnictwo Olecko
87 52 34 261
87 52 34 467

ul. Kościuszki 32
19-400 Olecko
NIP: 847-000-29-40
Konto bankowe: 90 1020 4724 00003202 0047 5699
NIP:847-000-29-40

 

email do e-faktur: olecko.faktura@bialystok.lasy.gov.pl

Nadleśniczy
Zbigniew Piotr Poniatowski
87 523 42 61
Zastępca Nadleśniczego
Jarosław Kowalewski
87 523-42-61
Główny Księgowy
Maria Jolanta Kowalewska
87 523-42-61
Inżynier Nadzoru
Piotr Paweł Gawrycki
502 535 777 lub 87 523-42-61 wew. 34
Inżynier Nadzoru
Marcin Kwietniak
87 523-42-61 wew. 34 lub 608 631 871
Sekretarz
Tadeusz Szczepanik
516-006-102 lub 87 523-42-61 wew. 33

Dział Gospodarki Leśnej

Piotr Wydra
Starszy specjalista SL ds. pozyskania drewna
Tel.: 87 523-42-61 wew. 37
Anna Garackiewicz
Specjalista SL ds. ochrony lasu
Tel.: 87 523-42-61 wew. 36
Magadalena Domańska
Specjalista SL ds. łowiectwa i p.poż.
Tel.: 87 523-42-61 wew. 47
Justyna Bagieńska
Specjalista SL. ds. hodowli lasu
Tel.: 87 523-42-61 wew. 37
Tomasz Podlecki
Specjalista SL ds. informatyki
Tel.: 87 523-42-61 wew. 47
Paweł Jakubiak
Starszy specjalista SL ds. szkółkarstwa i łowiectwa
Tel.: 516-006-149
Irena Stankiewicz
Specjalista ds. technicznych
Tel.: 87 523-42-61 wew. 37

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Aleksandra Waraksa
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 516-006-170 wew. 36
Edyta Orzechowska
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 87 523-42-61 wew. 33
Dorota Podlecka
Starszy referent ds. administracyjnych
Tel.: 87 523-42-61 wew. 36
Anna Sereda
Referent ds. administracyjnych oraz Starszy Inspektor ds. BHP
Tel.: 87 523-42-61

Dział Finansowo - Księgowy

Halina Łukaszewicz
Specjalista ds. finansowych
Tel.: 87 523-42-61 wew. 42
Anna Wiszniewska
Specjalista ds. finansowych
Tel.: 87 523-42-61 wew. 42
Teresa Retel
Starszy ksiegowy
Tel.: 87 523-42-61 wew. 42
Ewa Galińska
Księgowy
Tel.: 87 523-42-61 wew. 43

Posterunek Straży Leśnej

Piotr Śnieżyński
Starszy strażnik leśny pełniący funkcję Komendanta Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 87 523-42-61 wew. 41 lub 516-006-164
Łukasz Jurewicz
Strażnik Leśny
Tel.: 87 523-42-61 wew. 41 lub 516-006-163

Stanowisko ds. marketingu

Krystyna Kowalewska
Specjalista SL ds. marketingu
Tel.: 87 523-42-61 wew. 37

Stanowisko ds. pracowniczych

Justyna Piotrowska
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 87 523-42-61 wew. 38

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny (PAD)

Ochrona przeciwpożarowa
Dyspozytor PAD
Tel.: 87 523-42-61

Inspektor ochrony danych

Sebastian Strzech
Inspektor ochrony danych