Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Olecko prowadzona jest na podstawie zasad określonych w Zarządzeniu nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2018 roku dostępnym na stronie

Sprzedaż sadzonek

Nadleśnictwo Olecko prowadzi co roku w okresie wiosny i jesieni sprzedaż sadzonek gatunków drzew leśnych z własnej szkółki.